Convocatoria
2017

Pechada o 20 de setembro de 2017.

-

Ver video

Contratación
de dous investigadores/as posdoutorais

Segunda convocatoria do Programa InTalent para a contratación
de dous investigadores/as posdoutorais.

Convocatoria pechada.

Prazo para o envío de solicitudes:
do 27 de xuño de 2017 ás 8:30 (UCT+1) ata o 20 de setembro de 2017 ás 14:30 (UCT+1)

Modelo
de solicitude

Procedemento
InTalent

Avaliación

A avaliación das persoas candidatas realizarase por unha comisión que estará presidida polo vicerreitor de Política Científica, Investigación e Transferencia da Universidade da Coruña.

Incorporación InTalent

Os investigadores seleccionados deberán incorporarse á UDC nos trinta días posteriores á publicación definitiva da concesión. En casos excepcionais, a persoa candidata seleccionada poderá solicitar unha ampliación do prazo de incorporación ata un máximo de 6 meses a contar desde o día seguinte ao da publicación da resolución de concesión.

Seguimento
da convocatoria

27-06-2017 Inicio do prazo de solicitudes da convocatoria 2017

20-09-2017 Peche do prazo de solicitudes da convocatoria 2017

27-09-2017  Listaxe provisional de solicitudes admitidas e excluídas

31-10-2017  Listaxe definitiva de solicitudes admitidas e excluídas

Xuntos cara ao progreso

Unha universidade moderna que traballa pola excelencia científica