Convocatoria
2018

Aberta dende o 3 de maio de 2018 ata o 28 de xuño de 2018

-

Ver video

Contratación
2 investigadores/as posdoutorais

Terceira convocatoria del Programa InTalent para a contratación
de 2 investigadores/as posdoutorais.

Convocatoria aberta.

Prazo para o envío de solicitudes:
do 3 de maio de 2018 a las 08:30 (hora peninsular española) ata o 28 de xuño de 2018 a las 14:30 (hora peninsular española).

Modelo
de solicitude

Procedemento
InTalent

Avaliación

Realizarase unha comisión de avaliación presidida polo Vicerreitor de Política Científica, Investigación e Transferencia, o adxunto a Investigación e o adxunto a Transferencia da Vicerreitoría e tres investigadores externos de prestixio nomeados polo reitor da UDC. Esta comisión estará asistida polo coordinador científico do Programa InTalent, sen a condición de membro, que actuará con voz pero sen voto.

Incorporación InTalent

Os investigadores seleccionados incorporaranse á UDC nos trinta días posteriores á publicación definitiva da concesión. En casos excepcionais, o candidato seleccionado poderá solicitar unha ampliación do prazo de incorporación ata un máximo de 6 meses a contar dende o día seguinte o da publicación da resolución de concesión.

Seguemento
convocatoria

03-05-2018 Inicio do prazo de recepción de solicitudes da convocatoria 2018

28-06-2018 Peche do prazo de solicitudes da convocatoria 2018

Xuntos cara ao progreso

Unha universidade moderna que traballa pola excelencia científica